Salud Justa (Mexiko)

Mexiko

Mexico City, Mexico City, 11800, Mexiko

Email

5219672030624

Erick Antonio Ochoa

Tato organizace se snaží významně ovlivňovat veřejné politiky země jako organizace bez střetu zájmů, aby prosazovala uplatňování práva na zdraví před osobami s rozhodovací pravomocí a obyvatelstvem. Jejich projekty se zaměřily na kontrolu tabáku, odvykání kouření, střet zájmů, škodlivé užívání alkoholu, zákaz trans-tuků, univerzální zdravotní pojištění, nepřenosné nemoci, astma a brzy i mobilitu a bezpečnost silničního provozu. V roce 2018 obdrželi ocenění Bloomberg Cessation Award na World Tobacco or Health Conference, která se konala v březnu 2018 v Kapském Městě v Jižní Africe. Nedávno, v květnu tohoto roku, Salud Justa Mx obdržel cenu World No Tobacco Day 2023 Award, kterou uděluje PAHO. Její ředitel Erick Antonio Ochoa letos obdržel mezinárodní cenu Judy Wilkenfeldové 2023. Toto vyznamenání bylo uděleno Mexičanovi poprvé.