WHO / GARD - Světová zdravotnická organizace / Globální aliance proti chronickým respiračním chorobám

GARD přispívá ke globální práci WHO v oblasti prevence a kontroly chronických respiračních onemocnění. GARD je dobrovolná aliance národních a mezinárodních organizací, institucí a agentur z řady zemí, které pracují na společném cíli snížit globální zátěž chronických respiračních onemocnění.
www.who.int/respiratory/gard