Výskyt alergických onemocnění na celém světě dramaticky stoupá jak v rozvinutých, tak v rozvojových zemích. Na celém světě došlo k trvalému nárůstu prevalence alergických onemocnění, přičemž přibližně 30–40% světové populace je nyní postiženo jedním nebo více alergickými stavy.

Podle statistik Světové zdravotnické organizace (WHO) stovky milionů subjektů na světě trpí rýmou a odhaduje se, že více než 300 milionů má astma, což výrazně ovlivňuje kvalitu života těchto jedinců a jejich rodin a negativně ovlivňuje sociálně-ekonomické blaho společnosti. Předpokládá se, že alergické problémy se budou dále zvyšovat se zvyšováním znečištění ovzduší a okolní teploty. Tyto změny prostředí ovlivní počet pylů, přítomnost nebo nepřítomnost bodavého hmyzu a přítomnost nebo nepřítomnost plísní spojených s alergickými chorobami.

Mezi tato onemocnění patří astma; rýma; anafylaxe; alergie na léky, potraviny a hmyz; ekzém; a kopřivka a angioedém. Tento nárůst je obzvláště problematický u dětí, které nesou největší břemeno rostoucího trendu, ke kterému došlo za poslední dvě desetiletí.

Informace o alergii v:

Srbo-chorvatský

turecký