Události GAAPP

Pro členské organizace GAAPP každoročně pořádá vědecké setkání a GRS (Globální summit dýchacích cest) - 2020 s virtuální účastí - podporovat jejich členské organizace s nejnovějším vědeckým vývojem v oblasti alergií, dýchacích cest a atopických chorob a s webové semináře zaměřené na budování kapacit:
Nejprve stanovte prioritní cíle pro povědomí, vzdělávání a politiku - poté webináře zaměřené na budování kapacit, např.

GAAPP vyvíjí, provádí a šíří přes všechny komunikační kanály vícekanálové osvětové kampaně Světových dní povědomí a podporuje různé registry pacientů (Astma, Covid-19+ Astma, Covid-19- + atopická dermatitida).

Každoročně svoláváme samostatné akce jako GRS a vědecké setkání.

Máme také zájem o společné hostování akcí. např LATAM 2020