Celosvětový respirační summit 2020 se konal prakticky ve čtvrtek 10. září. Chtěli jsme poskytnout platformu pro pacientské organizace, aby zvýšily hlas pro naléhavé problémy, sdílely osvědčené postupy a spolupracovaly s organizacemi prosazujícími dýchání.


Globální agenda respiračních summitů

Začali jsme úvodním zasedáním s prezidentkou GAAPP Tonyou Windersovou od 7 do 8 hodin EST. Po tomto sezení jsme uspořádali odpočinková sezení pro tři respirační chorobné stavy: astma, CHOPN, vzácné onemocnění.

Tato zasedání spojila organizace zabývající se respiračními zájmy, aby sdílely osvědčené postupy a využívaly kolektivní hlasy u každé respirační nemoci.

Astmatická sezení

Toto zasedání vedla Vanessa Foran, prezidentka a generální ředitelka společnosti Asthma Canada.

Relace CHOPN

Toto zasedání vedla Sara Latham, provozní ředitelka nadace CHOPN se sídlem v USA

Vzácné relace nemoci

Toto zasedání vedl Shane Fitch, ředitel společnosti Fundación Lovexair ve Španělsku.