Některá onemocnění vypadají podobně jako kopřivka, a proto byla dříve klasifikována společně s nimi. Dnes víme, že jsou za nimi další mechanismy onemocnění, a proto se již nepočítají jako kopřivka. Mezi tato onemocnění patří mimo jiné:

  • Urticaria pigmentosa (kožní mastocytóza)
  • Kopřivková vaskulitida
  • Dědičný angioedém

Urticaria pigmentosa (kožní mastocytóza)

Toto vzácné onemocnění je nadměrné hromadění žírných buněk za - často hnědými nebo nahnědlými - skvrnami a malými papulemi kůže, které mohou při tvorbě tření tvořit pupínky. Toto onemocnění se obvykle objevuje poprvé v prvních letech života a po několika letech se často projevuje změnou kurzu. Doporučuje se vyloučení tzv. Systémové formy. Léčba příznaků je podobná léčbě používané v souvislosti s kopřivkou.

Kopřivková vaskulitida

Jedná se o zánět cév, který vytváří kopřivku a angioedém. Toto onemocnění má v zásadě málo společného s kopřivkou a je s ní zacházeno odlišně.

Dědičný angioedém

Kvůli genetické poruše v enzymu (vrozené, rodinné) se může také objevit angioedém. Antihistaminika nebo kortikosteroidy zde nepomáhají, protože histamin se nepodílí na vzniku otoků a přesná diagnóza a terapeutická péče je obvykle možná pouze ve specializovaných centrech nebo u lékařů, kteří jsou s touto chorobou obeznámeni.