Finanční partneři

  • Soukromé dary od roku 2009
  • Cestovní granty pro jednoho řečníka GAAPP na WAC Quebec od ALK Abelló,
  • Stallergenes a Merck v roce 2012