WHO / GARD - Světová zdravotnická organizace / Globální aliance proti chronickým respiračním chorobám

GARD přispívá k celosvětové práci WHO v oblasti prevence a kontroly chronických onemocnění dýchacích cest. GARD je dobrovolná aliance národních a mezinárodních organizací, institucí a agentur z řady zemí, které usilují o dosažení společného cíle snížit globální zátěž chronickými respiračními chorobami.
www.who.int/respiratory/gard