Jako globální nezisková organizace pro vzdělávání pacientů a advokacii má GAAPP závazek k občanské a sociální odpovědnosti a podporuje ty, kteří hledají spravedlivější společnost. GAAPP dodržuje zásady, že všichni lidé jsou nedílnou součástí důstojnosti a rovnosti a že všichni členové mají povinnost jednat společně a samostatně s cílem prosazovat a podporovat všeobecné dodržování a dodržování lidských práv a základních svobod pro všechny bez rozdílu rasy pohlaví, jazyka, náboženství nebo národního původu.

GAAPP znovu potvrzuje potřebu rychle odstranit rasovou diskriminaci ve všech jejích formách a projevech po celém světě a zajistit porozumění a respekt k důstojnosti lidské osoby. Všichni lidé jsou si před zákonem rovni a mají nárok na stejnou zákonnou ochranu proti jakékoli diskriminaci a proti jakémukoli podněcování k diskriminaci.

Zvyšování povědomí o onemocněních dýchacích cest a alergiích a zlepšování přístupu ke zdravotní péči patří mezi naše klíčové politické priority. Sociální a ekonomické problémy ovlivňují pacienty v mnoha zemích, zdůraznil COVID-19 krize.

Spojme se jako členové GAAPP a hledáme řešení, která prosazují spravedlnost nejen ve zdravotnictví, ale ve všech aspektech života.

Zamyslíme se nad tím, jak můžeme svým hlasem lépe pomoci těm, kteří si zaslouží rovnost, naslouchat těm, kteří jsou naštvaní a bolí, a usilovat o to, abychom se spojili pro lepší budoucnost - pro všechny.