Závod Atopika zahájila první národní mediální kampaň o atopické dermatitidě ve Slovinsku. Projekt "Podívejte se hlouběji – jsem víc než moje kůže" umožnila slovinsko-norským partnerům dosáhnout větší informovanosti veřejnosti a iniciovat tolik potřebné změny na podporu lidí s atopickou dermatitidou. Kampaň vedla a realizovala nevládní organizace Závod AtopikaUniverzitní klinické centrum Maribor, norský partner Univerzitní nemocnice severního Norska, a GAAPP - Global Allergy & Airways Patient Platform. Cílem kampaně je zvýšit povědomí o atopické dermatitidě, posílit postavení pacientů a iniciovat systémové změny. Do kampaně byly zahrnuty výsledky komplexního celostátního průzkumu.

Zde je zvýraznění výsledků od lidí se středně těžkou nebo těžkou formou atopické dermatitidy, kteří odpověděli na dotazník:

  • 95 % považuje atopickou dermatitidu za onemocnění, které ovlivňuje kvalitu života.
  • 84 % má každodenní svědění kůže.
  • 52 % má efektivní spánek 4 hodiny nebo méně za noc.
  • 76 % rodičů dětí se středně těžkou nebo těžkou atopickou dermatitidou má efektivní spánek 4 hodiny nebo méně za noc.
  • 63 % vidí atopickou dermatitidu jako stav, který funkčně postihuje celou rodinu.
  • 67 % vidí atopickou dermatitidu jako onemocnění, které z psychologického hlediska postihuje celou rodinu
  • 49 % zažívá ve svém okolí nepochopení a nežádoucí reakce
  • 90 % vidí atopickou dermatitidu jako finanční zátěž
  • 11 % rodin s dítětem trpícím středně těžkou nebo těžkou formou atopické dermatitidy zažilo, že se rodič musel vzdát zaměstnání kvůli péči o dítě.
  • 12 % pacientů se středně těžkou nebo těžkou atopickou dermatitidou má sebevražedné myšlenky.

Více informací na stránce kampaně: https://www.atopijski-dermatitis.si/ 

Projekt "Podívej se blíž – jsem víc než moje kůže“ je podporováno prostředky z programu ACF ve Slovinsku 2014-2021. Kampaň podpořila i GAAPP – Global Allergy & Airways Patient Platform.

GAAPP je hrdým zakladatelem této kampaně, pokud máte nějaký skvělý projekt, jako je Závod Atopika, které chybí až 25 % z celkového rozpočtu financování a chcete, aby vám toho GAAPP pomohl dosáhnout, navštivte naši stránku Žádost o financování projektu: http://gaapp.org/request-for-project-funding/