Obsah tohoto webu je není určen k poskytování lékařských rad ani nenahrazujte lékařskou pomoc nebo léčbu od svého lékaře. Tato informace je není určen k diagnostice, léčbě, léčení nebo prevenci jakékoli nemoci.

Vždy se poraďte se svým lékařem nebo specialista před zahájením jakékoli léčby, před zahájením nebo změnou jakéhokoli programu výživy, cvičení nebo životního stylu, nebo pokud máte nějaké dotazy týkající se vašeho zdravotního stavu.

Informace a názory, články, produkty nebo záznamy obsažené na těchto webových stránkách jsou pro pouze pro informační účely a jsou určeny široké veřejnosti.

Tato webová stránka může obsahovat informace poskytnuté třetími stranami nebo získané prostřednictvím odkazů na jiné webové stránky na internetu. Oznámení o takových informacích nebo odkazy jsou poskytovány na celém webu. GAAPP nekontroluje ani nepřebírá žádnou odpovědnost za informace poskytnuté třetími stranami ani za obsah jiných internetových stránek, na které poskytujeme odkazy.