Index těžkého astmatu

Index těžkého astmatu přezkoumává péči o těžké astma napříč 29 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a snaží se osvětlit osvědčené postupy, vést informované diskuse směrem k prosazování a politickým iniciativám, které podporují nejlepší standard péče, a obhajovat národní akční plány pro uspokojení nenaplněných potřeb pacientů. Index těžkého astmatu byl vyvinut nezávisle neziskovým think tankem Copenhagen Institute for Futures Studies (CIFS) a byl ověřen a veden šestičlenným externím řídícím výborem složeným z akademiků, vůdců obhajoby pacientů a odborníci na respirační zdravotní péči s finanční podporou poskytovanou společnostmi Sanofi a Regeneron. 

Index těžkého astmatu byl vyvíjen více než rok, zapojil se do něj celosvětová komunita těžkého astmatu a změřil více než 600 kvantitativních a kvalitativních datových odkazů proti 28 ukazatelům, aby vytvořil pět klíčových kategorií měření. Data a jejich analýza společně vedly k vytvoření čtyř klíčových politických otázek:

  • Zajistit provádění koherentních, dlouhodobých strategií a pokynů pro těžké astma
  • Zdůraznit roli prevence a včasné intervence v péči o těžké astma
  • Zavést standardizované protokoly hlášení a zlepšit přístup k údajům o těžkém astmatu
  • Posílit postavení pacientů a poučit veřejnost o dopadu těžkého astmatu

Chcete-li si přečíst více, můžete získat přístup k Index těžkého astmatu prostřednictvím webových stránek, kde si můžete prohlédnout, jak si jednotlivé země vedly. Pro vaši informaci si prosím prohlédněte přiloženou Companion Report, která obsahuje úplný seznam informací, které si můžete vzít s sebou. 

Zpráva o indexu těžkého astmatu

Objevte analýzu 29 zemí OECD specifickou pro jednotlivé země – včetně postřehů pro každou zemi – s cílem podpořit politická opatření a zlepšit standard péče o těžké astma.