GAAPP vytvořil klinický a vědecký poradní panel složený z externích mezinárodních odborníků, kteří mají radit týmu v oblasti medicíny, vzdělávání a výzkumu atopických onemocnění a onemocnění dýchacích cest.

Tato vážená skupina multidisciplinárních odborníků, která byla založena v roce 2023, zahrnuje výzkumníky, lékaře a příbuzné zdravotníky. Panel poskytuje poradenství GAAPP v klinických a vědeckých záležitostech, aby bylo zajištěno uplatňování robustních principů výzkumu, advokacie a vzdělávání a používání zdravého obsahu napříč těmito základními pilíři. 

Níže se dozvíte více o každém členovi klinického a vědeckého poradního panelu GAAPP: