ARIA - alergická rýma a její dopad na astma

Iniciativa ARIA si klade za cíl celosvětově vzdělávat a implementovat na základě důkazů zvládnutí alergické rýmy ve spojení s astmatem.
www.whiar.org

GINA - Globální iniciativa pro astma

GINA spolupracuje se zdravotnickými pracovníky a úředníky z oblasti veřejného zdraví na celém světě při snižování prevalence astmatu, nemocnosti a úmrtnosti. Prostřednictvím zdrojů, jako jsou pokyny založené na důkazech pro léčbu astmatu, a události, jako je každoroční oslava Světového dne astmatu, pracuje GINA na zlepšení života lidí s astmatem ve všech koutech světa.
www.ginasthma.org

GOLD - Globální iniciativa pro chronickou obstrukční chorobu plic

GOLD spolupracuje se zdravotnickými pracovníky a úředníky v oblasti veřejného zdraví po celém světě na zvyšování povědomí o chronické obstrukční plicní nemoci (COPD) a na zlepšování prevence a léčby tohoto plicního onemocnění.

Prostřednictvím vývoje strategických dokumentů založených na důkazech pro správu CHOPN a akcí, jako je každoroční oslava Světového dne CHOPN, pracuje GOLD na zlepšení života lidí s CHOPN ve všech koutech světa.
www.goldcopd.org