Mise GAAPP

Celosvětově podporovat a posilovat postavení pacientů s alergiemi, dýchacími cestami a atopickými chorobami ochranou jejich práv a trváním na povinnostech vlád, zdravotnických pracovníků a široké veřejnosti.

Cíle GAAPP

Vytvořit globální síť pro posílení postavení pacientů s alergiemi, dýchacími cestami a atopickými chorobami prostřednictvím:

  • ve spolupráci s vládními a zdravotnickými organizacemi minimalizovat dopad alergií, astmatu a kopřivky
  • být rovnocenným partnerem zapojeným do rozhodování od počátku do konce s globálními organizacemi zdravotní péče
  • usnadnění zakládání organizací pacientů v zemích s nízkými a středními příjmy
  • boj za terapii osvědčenými postupy 

 Podporovat celosvětovou komunitu při léčbě alergií, dýchacích cest a atopických nemocí prostřednictvím:

  • pomoc pacientům, aby se aktivně podíleli na léčbě jejich onemocnění, a posílení postavení těch, kteří je v tomto procesu podporují
  • náročné neznečištěné zdravé ovzduší pro pacienty
  • spolupráce s členskými organizacemi při řešení zdravotních a sociálních problémů
  • pomoc zemím s nízkými a středními příjmy s nezbytnými diagnostickými a terapeutickými prostředky pro pacienty
Požádejte o bezplatné členství v GAAPP